söndag 12 maj 2013

Årsmöteshandlingar 2013

Nedan finns dokumentsamlingen till Teologiska studierådets årsmöte den 23/5-2013 klockan 18.00. Välkomna!

(Listan kommer att fyllas på vartefter handlingarna blir färdiga.)

Årsmötet kommer att hållas i biblioteket på Norrbyska studenthemmet. Efter årsmötet blir det som traditionen bjuder teologpub.

Kallelse:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/71854863/%C3%85rsm%C3%B6teskallelse%20130429.pdf

Förslag till stadgeändringar:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/71854863/Stadgef%C3%B6rslag%20%222013%22.pdf

Verksamhetsberättelse:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/71854863/Verksamhetsber%C3%A4ttelse%202012-2013.pdf

Ekonomisk redogörelse:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/71854863/TSR%20EKONOMI%202012-2013.pdf

Revisionsberättelse:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/71854863/Revisionsber%C3%A4ttelse%20TSR%202013.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar