fredag 11 maj 2012

Dokumentsamling till årsmötet 2012

Den 14:e maj klockan 18:00 är det årsmöte i Röda rummet på V-dala nation. Det smidigaste sättet att göra materialet inför det tillgängligt är att limma in bilder i ett blogginlägg. (Klicka på bilderna för att göra dem större!) Detta är det blogginlägget. En ringa mängd papperskopior kommer att finnas tillgängliga vid mötet. En motion har inkommit till årsmötet. Den avser en stadgeändring där "vice general" som benämning till festgeneralens medhjälpare byts till "festhjon". Balansräkningen är upprättad och kommer att postas på bloggen så snart jag fått en digital kopia.

Preliminär ekonomisk redogörelse ser ut enligt följande:
Bäste ordförande, 

Här kommer en balansräkning av Teologiska studierådets ekonomi. Teologiska fakulteten har fört över de 9200 SEK de var skyldiga oss Teologiska studierådet för omkostnader vid ett tidigare teologmingel. En ytterligare inbetalning på 413 SEK skall göras av Richard Pleijel på grund av överblivna pengar vid senaste teologminglet. I denna balansräkning är kostnaden om 24.345 SEK för teologgasquen betald och inräknad. 

Disponibelt belopp: 11.320 SEK 
Disponibelt belopp efter kommande insättning: 11.733 SEK. 

Allt gott,
Mattias

PS. Ett par mindre utgifter ~250 SEK skall utbetalas för omkostnader vid möten. Jag har dock sedan jag blev kassör påmint vederbörande ett flertal gånger men inte fått kontonummer. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar