tisdag 20 mars 2012

Välkommen hem...

... säger jag till vår vice ordförande, som varit utrikes ett par veckor. Det är viktigt och nödvändigt att ha kompetenta medarbetare. Hannah är min närmaste medarbetare. Som vår organisation ser ut så är det nödvändigt att ordförande och vice ordförande fungerar ihop, dels på grund av att studierådet försvagas utåt om vi inte skulle dra jämt, dels på grund av att det skulle vara helt omöjligt att vara ytterst ansvarig om det inte fanns ett klokt stöd att bolla frågor och planering tillsammans med. Jag är mycket glad att det fungerar så bra som det gör.

Nu är det i och för sig inte vi ensamma som är studierådet, det är vi många tillsammans som är. Hannah och jag har däremot ett särskilt samordningsansvar för att försöka göra det bästa av de krafter vi har, och därtill fungera som en brygga mellan framförallt studierådet och Teologiska fakultetsnämnden. Vi har ett starkt och kompetent studieråd, och tack vare det kan jag och Hannah tala med en tyngd som vi annars inte skulle kunna ha i nämnden. 

På teologen spelar studenterna roll. Om de ska kunna göra det i framtiden behövs det att det ständigt träder till nya krafter. I maj är det årsmöte. Det enda vi vet säkert är att det inte kommer att bli så att de som nu sitter kommer att båda fortsätta som presidium tillsammans. Från vårt perspektiv betraktat är det ideala om en av oss sitter kvar och en av oss lämnar plats till någon ny.

Många poster ska fyllas. Valberedningen har en intressant utmaning framför sig att försöka bygga en helhet som tar vara på både vad vi har och vad vi kanske behöver. 

Kanske just du är vad vi behöver?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar