tisdag 7 februari 2012

Sektionsbildning

Nu är vi snart i hamn. Efter mycket hårt arbete från våra studiebevakare är vår lokala kårsektion på väg att bildas till slut. Tidigare så har kårstyrelsen centralt suttit med hela ansvaret, nu är det tänkt att vi lokalt ska få ta större eget ansvar för arbetet. Det är mycket bra och efterlängtat. Arbetet fick ta tid eftersom den ordning som föreslogs redan förra läsåret inte var riktigt tillämpbar. Teologiska studierådet ställde en serie frågor och kom med en mängd synpunkter. På det hela taget blev vi lyssnade på, och snart kommer vi att kunna gå med i en sektion som nog faktiskt ska kunna få något gjort och där maktkamper mellan olika studieråd inte på samma sätt riskerar att skjuta arbetet i sank.

I sektionsrådet kommer det att sitta en representant från Teologiska studierådet. Kanske är det något för dig? Vill du ha ett stort ansvar och föra studierådets talan högre upp i kåren, och samtidigt få en möjlighet att driva och utveckla samhörigheten mellan olika fakulteters och institutioners studenter i vår sektion? Någon behöver anta den utmaningen. Låter det spännande? Vill du veta mer? Hör av dig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar