tisdag 14 februari 2012

Rekryter!

Teologiska studierådet har genom åren på många sätt varit en ganska så homogen grupp. Många av studierådsmedlemmarna har någon slags koppling till Svenska kyrkan, och just präststudenter har varit överrepresenterade. Det är inte bra, eftersom det ju inte på långa vägar finns så stor andel präststuderande på institutionen som det gör i studierådet. Nu är vi i färd med att bredda vår bas, och vi plockar in några starka kort som redan från nästa studierådsmöte tar plats i studierådet.

Fram i maj är det årsmöte. Tills dess hoppas jag att valberedningen har tagit vara på möjligheten att undersöka vad för studenter vi har som är intresserade av att ta ansvar och på samma gång ha väldigt roligt i jämförelse med andra sammanslutningar som till stor del bygger på att man går på en mängd möten.

Studierådet behöver dig! Är du intresserad av att delta i lagbygget för framtiden? Tveka inte att höra av dig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar