tisdag 21 februari 2012

Rekryter II!

Jag har sagt det förut och det kan nog hända att jag kommer att lägga fler blogginlägg på att skriva om det: studierådet breddar sin bas och letar pusselbitar som vill vara med och inte bara bygga det studiebevakande utan också det studiesociala.

Vi har teologpuben, vi har mitterminsminglen och vi har teologgasquen. Endast fantasin (och våra stadgar om politisk och konfessionell obundenhet och neutralitet) sätter gränserna vad vi, studenterna, kan erbjuda oss, studenterna.

Har du driv, har du idéer? Likasinnande träffas ungefär var femte vecka. Bli en av oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar