fredag 17 februari 2012

Policies

Jag har tidigare bloggat om att jag sitter i en grupp som förbereder ett förslag till fakultetsnämnden om hur vi ska förhålla oss till andra utbildningsgivare inom religionsvetenskap i vårt närområde. I måndags hade vi möte och vi har nu på allvar kunnat förbereda vårt förslag, som behöver ta många faktorer i beaktan.

För att ta ett exempel: hur Svenska kyrkan tänker göra med sina prästutbildningar i framtiden? Vilka krav kommer man att ställa på kandidaterna? Det påverkar inte bara hur vi själva har att positionera oss, utan kan vara såväl mycket gynnande som svårt hindrande för de andra lärosätena, beroende på hur Svenska kyrkan nu väljer att agera. De som läser till präst fyller en stor del av vårt utbildningsuppdrag, och är "viktiga" studenter i den bemärkelsen att de läser hos oss förhållandevis länge.

I mål- och strategiarbetet har det blivit tydligt att vi i någon både är och vill vara den breda och kompletta fakulteten som studerar religion ur en mångfald av perspektiv. De andra utbildningsgivarna har sina olika nischer där de söker spets. Hur det påverkar oss och hur vi har att förhålla oss till dem i förhållande till vår egen självbild och verksamhetsidé är inte en helt lätt sak att formulera. Det är ett spännande arbete att få vara delaktig i. Sedan återstår i vanlig ordning att se om vi får nämnden med oss...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar