onsdag 9 november 2011

Två dagar efter fakultetsnämnd och Teologpub på Uplands

November är en märklig månad. Dagarna blir kortare på sätt att solen inte är uppe lika länge, men arbetsdagarna fortsätter att vara lika långa, om inte längre ibland. I måndags var det fakultetsnämnd.

I den fick till slut Teologiska studierådet som det ville. Professuren i Gamla testamentets exegetik kommer att lysas ut. I samband med att det beslutet togs diskuterades frågan om benämningen på lärostolen. Kanske hade det varit idé att fundera över om det nuvarande namnet är det bästa, eller ens det mest rättvisande. Nu är vi tyvärr så sent ute med själva utlysningen att det inte finns plats för att bearbeta den frågan i samband med rekryteringen.

På nämnden diskuterades också en skrivelse från områdeskollegiet för Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap. Vad som tidigare var två ämnesområden i grundutbildningen slogs på grund av fakultetens ekonomi 2009 ihop till ett ämnesområde. Det har varit en lång och besvärlig väg så här långt, beslutat har på grund av dessa svårigheter inte heller blivit helt genomfört än. På mötet var det en lång och något spänd diskussion rörande om det som inte är genomfört än bör, eller ens kan, utvärderas än. Inget nytt beslut togs i den frågan. Prefekten fick i uppdrag att inkomma med ett svar på skrivelsen. Det är bra på det sättet att vad som faktiskt gjorts och hur förutsättningarna nu ser ut, två år senare, kan tydliggöras. Är vi någorlunda om hur det ser ut i dag blir det förhoppningsvis enklare att försöka hitta en lösning om hur det bör se ut i morgon.

Teologpuben då?
Tja, den var väl som teologpubar är mest. Mer än så hinner jag nog inte skriva, jag har ju trots allt studier att ägna mig åt också...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar