tisdag 22 november 2011

Dagen efter mitterminsmingel

Vi kom, vi minglade, vi trivdes.

Mitterminsmingel är en härlig chans att få träffa folk man inte annars träffar, eller träffa gamla kursare som man inte sett röken av på hela terminen. Dessa förväntningar infriades med råge.

Sven-Erik Brodd höll ett litet föredrag där bilderna fick tala, och i den mån han själv talade var orden väl valda.

Även postminglet var trevligt.

(Som akademiker säger man "post-" för att markera vad som händer efter något annat. Men det funkar ingalunda i alla lägen, min gamle svensklärares benämning på renässansen, "postmedeltiden", skulle nog inte falla i så god jord.)

I eftermiddag ska det studeras. På fredag har vi möte med policygruppen efter att ha var och en tittat närmare på andra lärosätens religionsvetenskapsutbildningar. Vilka de andra är säger ju något om vem jag är, precis som med människor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar