fredag 14 oktober 2011

Pedagogisk skicklighet - värd att beakta vid rangordning!

När en professor eller lektor skall anställas så har de sakkunniga som utsetts i uppdrag att rangordna de sökande. I de sakkunnigutlåtanden jag läst (och det har blivit en hel del sidor!) är det inte så vanligt att den pedagogiska bedömningen skrivs fram, än mindre att man klart och tydligt beskriver hur mycket och på vilket sätt en presumtiv lärares pedagogiska skicklighet vägts in i helhetsbedömningen.

Det är ett besvärligt problem, särskilt i fråga om lektorat, där det brukar framgå av utlysningstexten att pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet viktas jämnare än vid en professorstillsättning. Om bedömningen av pedagogisk skicklighet och kompetens hamnar i bakgrunden därför att det bara blir en behörighetsfråga och inte en bedömningsgrund, eftersom de sakkunniga inte belyser aspekten tillräckligt, hur kan vi då säga att den pedagogiska skickligheten hos universitetslärarna är något viktigt och prioriterat?

I det förslag till anställningsordning som är ute på remiss stod det under respektive rubrik att i tur och ordning vetenskaplig skicklighet, administrativ skicklighet och ledningsskicklighet "utgör en av bedömningsgrunderna vid anställning av och rangordning till anställning..." Under den rubrik som har med den pedagogiska skickligheten att göra saknas den meningen i förslaget. Istället finns endast kriterier för att avgöra om den sökande är behörig. Pedagogisk skicklighet är alltså så viktigt att man bör nå över en viss gräns för att få anställas, men inte så viktigt att den ska användas i rangordningen mellan de sökande som klarar minimikraven, enligt förslaget.

Jag är mycket glad över att de andra i arbetsgruppen som skrev remissvar åt teologen höll med om att pedagogisk skicklighet borde utgöra en av bedömningsgrunderna vid anställning av och rangordning till anställning som universitetslärare, och att den meningen ska framgå av teologens remissvar. Nu återstår att se om man lyssnar på oss på högre nivå.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar