fredag 28 augusti 2009

En uttjänt studiebevakare hälsar välkommen till ett nytt medium och en ny termin


Välkomna tillbaka, och framförallt välkomna alla nya A-kursare till Teologen!
Nu när hösten kryper sig på har TSR beslutat sig för att använda ett nytt medium för att nå ut med information till studenter på teologiska fakulteten i Uppsala. TSR har tidigare anordnat Facebook-gruppen "Teologiska fakulteten i Uppsala", vilket blivit ett uppskattat inslag med
(i skrivande stund) 200 medlemmar. Beslutet att skapa ännu en blogg på det redan så bloggspäckade internet, har sin grund i att många studenter inte vill vara en del av Facebook, och TSR anser att man inte skall behöva känna sig tvungen till att vara medlem där för att få tillgång till information om TSR:s verksamhet. Så välkomna till TSR:s blogg.

Som studiebevakare ”emeritus” skulle jag vilja inleda denna blogg med några ord till gamla och nya studenter inför hösten och inför framtiden. Framför allt vill jag propagera för engagemang. Som studiebevakare hade jag själv som främsta mål att lyfta fram TSR och göra studenter och lärare vid Teologen medvetna om dess arbete. I backspegeln kan jag se att det var på gott och ont, då den begränsade arbetstidens fokus på denna fråga ledde till att andra delar av mitt uppdrag blev lidande. Men det är svårt att ge upp en hjärtefråga, en fråga som i grund och botten handlar om studenters identifikation med att vara studenter vid Teologen. En fråga om gemenskap bland studenterna, och en stolthet i att vara teolog.

Och visst finns det anledningar till att vara stolt. Teologiska fakulteten är den äldsta på Uppsala universitet, och grundades följaktligen 1477 med universitetet. Men inte nog med det. Vi är en av få fakulteter i hela världen som har haft en professor som vunnit Nobels fredspris, vilket vi har i Nathan Söderblom. Vi är Sveriges enda fristående teologiska fakultet, när vi med sorg kan konstatera att våra rivaler i Lund inte längre är det. Vi studerar ett ämne som idag berör miljarder av människor välden över, och ett fenomen som är lika gammalt som människan själv. Våra alumner från Teologen inkluderar, bland andra, Emilia Fogelklou, som var den första kvinnan i Sverige med en teol. kand. (Dessvärre inte förrän 1909). Så det finns anledningar att hålla huvudet högt som student vid Teologen.

Vi måste emellertid komma ihåg att det inte bara är upp till lärarna, utan även oss studenter, att göra vår utbildning så bra som möjligt. Som student vid teologen är man automatiskt medlem i TSR. Det vill säga: Studenterna har närvaro och yttranderätt vid samtliga av TSR:s möten. Men studenterna har även rösträtt vid studierådets årsmöten. Utnyttja den chansen! Om ni har någon talang, ett projekt ni vill dra igång, eller en fråga ni brinner för, som ni tycker kan vara till hjälp för studenterna: Hör av er till TSR! Lärarna på fakulteten kan inte veta vad studenterna tycker förrän de yttrar sig i saken. Uppmuntra även de som är med i TSR. De utför ett stort arbete. Dels genom att representera studenternas intressen i utbildningsfrågor på olika sammanträden, men de arbetar även aktivt för att få en bättre studiesocial miljö. Vikten av detta ska inte underskattas. En god studiesocial miljö, där studenterna trivs med sina lärare och sina medstudenter, leder både till bättre studieresultat och till bättre välmående hos studenterna. Jag vill själv passa på att tacka alla de som ställde upp i studierådet under min period som studiebevakare. Ni har alla gjort en stor insats för era medstudenter och förtjänar ett stort tack.

Nu har jag emellertid lämnat över stafettpinnen till Tanya Karjalainen som är ny studiebevakare för Teologen. Hon har en betydande erfarenhet av studentinflytande, betydlig större än min egen, och jag ser fram emot att se vad som kommer att bli hennes hjärtefråga. Själv kan jag inte riktigt ge upp studentinflytandet, utan sitter kvar i TSR.

Nu inleder en ny termin, och för några av oss den första terminen på Teologen. Jag vill därför välkomna alla till(baka till) Teologen och påminna er alla om att vår studietid blir vad vi gör den till.

- Marcus Brodd
En före detta studiebevakare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar